مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

بخشنامه های منطقه اي

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 889)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
100/30/34172 ابلاغ تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها - استان خراسان وزارت نيرو شركت برق منطقه اي خراسان 27/11/1392
91/34190/30/100 تغيير تعرفه برق گرمسيري شهرستان هاي ايرانشهر، سرباز، ساوه و زرنديه وزارت نيرو شركت هاي توزيع نيروي برق استان‌هاي سيستان و بلوچستان، مركـزي، قـم و فارس 1391/08/20
90/55/30/100 تعرفه برق سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت نيرو وزارت جهاد كشاورزي 08/01/1390
100/30/77592 تعرفه برق خانگي شهر ازگله وزرات نيرو شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه 1389/12/28
100/30/72022 تعرفه برق ماه هاي گرم مناطق شمالي كشور وزارت نيرو شركت توزيع برق استان گلستان ، شركت توزيع برق استان گيلان ، شركت توزيع برق استان مازندران ، شركت توزي 23/11/1389
100/30/72022 تعرفه برق ماه هاي گرم مناطق شمالي كشور وزارت نيرو شركت توزيع برق استان گلستان ، شركت توزيع برق استان گيلان ، شركت توزيع برق استان مازندران ، شركت توزي 1389/11/23
100/30/72022 تعرفه برق ماه هاي گرم مناطق شمالي كشور وزارت نيرو شركت توزيع برق استان گلستان ، شركت توزيع برق استان گيلان ، شركت توزيع برق استان مازندران ، شركت توزي 23/11/1389
100/30/72022 تعرفه برق ماه هاي گرم مناطق شمالي كشور وزارت نيرو شركت توزيع برق استان گلستان ، شركت توزيع برق استان گيلان ، شركت توزيع برق استان مازندران ، شركت توزي 1389/11/23
250/1384/1 تعرفه برق واحد توليدكننده نان غير سنتي شركت توانير شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران 25/03/1389
350/33212 تغيير تعرفه برق بند لاستيكي امير وزارت نيرو شركت توزيع نيروي برق شهرستان شيراز 1388/03/16