مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

شماره موضوع از به تاریخ
٩٦/١٤٦٤٠/٢٠/١٠٠ ابلاغ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها وزارت نيرو کلیه شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق 24/11/1396
٩٦/٤٦٨٩٥/٣٠/١٠٠ تعرفه مراکز فرهنگی وزارت نيرو جناب آقای دکتر صالحی - وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی 1396/11/08
٩٦/٣٢١٩٤/٣٠/١٠٠ جداول هزینه‌های برقراری انشعاب برق وزارت نيرو شرکت مادر تخصصی توانیر 29/06/1396
٩٦/٢٨١١٧/٤٠/١٠٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﮔـﺎﺯ وزارت نيرو شرکت مادر تخصصی توانیر-شرکت مادر مهندسی آب و فاضلاب کشور-شرکت مادر مدیریت منابع آب کشور 1396/05/25
96/25805/30/100 ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1396 وزارت نيرو شركت مادر تخصصي توانير 07/05/1396
96/22433/ 30/100 تعرفه برق گرمسيري مشتركين خانگي استان سيستان و بلوچستان وزارت نيرو شركت مادر تخصصي توانير 1396/04/13