مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 32)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
234/11/5018 تكميل و ارسال جدول اطلاعاتي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 29/11/1382
44094 استرداد مابه التفاوت آبونمان واحدهاي نانوايي سنتي سازمان بازرسي و نظارت سركار خانم محدث - مدير محترم دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه سازمان توانير 1382/10/22
1694 اعمال تعرفه صنعت و معدن اتحاديه صنف دارندگان قنادي و شيريني فروشي و كافه قنادي جناب آقاي بهمن مسعودي معاون محترم توسعه و امور اقتصادي 09/10/1382
58720/20/100 تاييد قرارداد فروش برق به گمرك آستاراي جمهوري آذربايجان وزارت نيرو شركت توانير 1382/10/08
70101/1282 واگذاري حق انشعاب به اتباع خارجه توانير- دفتر حوقي جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي 25/09/1382
م/5128 مجوز واگذاري انشعابات تك فاز 25 آمپر در نواحي شهرها وزارت نيرو شركت مديريت توليد انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) 1382/08/26
234/11/3647/11033 تبصره يك تعرفه خانگي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 06/08/1382
234/11/3634/10984 ارسال اسامي واحد هاي فرهنگي و هنري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1382/08/05
234/11/3453/10680 نحوه تامين برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 16/07/1382
م/4219 لغو بخشنامه هاي شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/1380 و 421/48564 مورخ 8/11/1365 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1382/07/09