مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 11)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
127615/30/100 معافيت حق انشعاب مددجويان در سال 88 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 08/12/1388
127615/30/100 معافيت حق انشعاب مددجويان در سال 88 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 1388/12/08
115331/30/100 تغييرات تعرفه هاي 3-3 و 4-3 توليد كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 04/11/1388
100174/30/100 تعرفه برق واحدهاي توليدي صنعت هسته اي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 1388/09/21
54322/30/100 وسايل اندازه گيري سه تعرفه وزارت نيرو كليه شركت هاي توزيع نيروي برق 10/05/1388
53343/30/100 بهاي برق مصرفي تابلوهاي تبليغاتي در سال 88 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1388/05/06
47000/350 اصلاح اطلاعيه شماره 116838/350 مورخ 87/11/2 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 21/04/1388
34167/30/100 تعرفه برق مصرفي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1388/03/17
23934/30/100 محاسبه بهاي برق مصرفي گلزار شهدا وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 30/02/1388
23918/30/100 معافيت هاي هزينه برق مصرفي و انشعاب برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1388/02/29