مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 23)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
100/30/140056 لغو بخشنامه وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 26/12/1387
100/30/138276 اصلاح قدرت و انرژي مجاز در پروانه هاي بهره برداري آب مشتركين پمپاژ آب كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 1387/12/20
100/30/135357 تعرفه خانگي بيماريهاي خاص وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 13/12/1387
350/134628 نحوه اجراي تعرفه كشاورزي مندرج در تعرفه هاي سال 87 و نحوه اعمال ماليات بر ارزش افزوده وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1387/12/12
350/134725 تشويق كشاورزان جهت كاهش مصرف در ساعات اوج بار ماههاي خرداد، تير و مرداد وزارت نيرو كليه شركتهاي توزيع نيروي برق 12/12/1387
100/20/127332 اصلاحيه بخشنامه 100/20/97833 مورخ 9/9/87 وزارت نيرو كليه شركتهاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب شهري و روستايي - كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1387/11/29
100/30/124453 تقليل قدرت قراردادي مشتركين احداث كننده مولد مقياس كوچك و برقراري انشعاب نوع دوم وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 23/11/1387
100/30/116045 معافيت هاي مربوط به خيرين مسكن ساز و كميته امداد وزارت نيرو كليه شركتهاي توزيع نيروي برق 1387/10/30
100/20/97833 ابلاغيه نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وزارت نيرو كليه شركتهاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب شهري و روستايي ، كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 09/09/1387
100/30/91029 تعرفه برق خوابگاه هاي دانشجويي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 1387/08/21