مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 25)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
92214/30/100 بهاي برق مصرفي محل سكونت جانبازان وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق 23/11/1386
82702/350 رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي وزارت نيرو مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 1386/10/23
79667/30/100 اجراي ماده 37-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع 11/10/1386
65686/30/100 تعرفه هاي برق خانگي بيماران خاص وزارت نيرو جناب آقاي دكتر لنكراني - وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1386/08/27
62389/30/100 تخفيفات ويژه جانبازان در تعرفه هاي فروش برق مصرفي و فروش انشعاب وزارت نيرو جناب آقاي دكتر دهقان - معاون محترم رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران 16/08/1386
52109/30/100 سقف تعرفه خانگي وزارت نيرو شركتهاي برق منطقه اي 1386/07/10
47342/350 عملكرد بند (13) تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 وزارت نيرو جناب آقاي رموزي - سرپرست محترم گروه حسابرسي انرژي ديوان محاسبات كشور 25/06/1386
5120/49370 بخشودگي تعرفه حداقل مصرف گاز ، آب و برق در خصوص افراد خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و موسسات خيريه كميته امداد امام خميني برادر ارجمند جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو 1386/05/21
34276/350 ابلاغ مصوبات هيات دولت مرتبط با تعرفه هاي برق در سال 86 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 07/05/1386
33321/30/100 لايحه قانوني تنظيم تعرفه هاي برق وزارت نيرو جناب آقاي دكتر داوودي - معاون اول رييس جمهور 1386/05/02