مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 41)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
240/79284 كارمزد فروش اقساط انشعاب برق وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير در امور برق و مدير عامل شركت توانير 27/12/1384
3976/11/234 واحد هاي صنفي چاپ عكس ، تشك دوزان و صندلي سازان اتومبيل توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/12/07
3930/11/234 واحدهاي صنفي واكيوم كاري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 03/12/1384
3925/11/234 نحوه دريافت 3 درصد عوارض توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/12/03
3916/11 وضع عوارض توانير جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو 02/12/1384
3655/11/234 صحافي ها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/11/15
27800/3470/11 اجراي ماده 26 قانون برنامه چهارم توانير كليه مديران محترم عامل شركتهاي سهامي برق منطقه اي 27/10/1384
3341/11/234 تمديد مهلت كاهش موقت قدرت قراردادي اشتراكهاي غير صنعتي توانير جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو 1384/10/18
3270/11/234 اعلام ضرورت آمادگي مشتركين حساس توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 13/10/1384
3268/11/234 معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/10/13