مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 41-47 (از 47)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/1656/950 پاسخ سوالات مطروحه وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 31/02/1381
23/11/1482/872 بهاي برق مصرفي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان توانير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان 1381/02/25
23/2369/833 توضيح در مورد آيين نامه تكميلي و تعرفه برق مصرفي ايستگاههاي پمپاژ آب توانير جناب آقاي بختياري فر - مدير كل محترم مهندسي معاونت عمران و صنايع روستايي وزارت جهاد كشاورزي 24/02/1381
23/11/986/602 تعريف فعاليتهاي شيلات توانير اتحاديه صادر كنندگان آبزيان ايران 1381/02/10
5318/410 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم جواز افزايش بيش از 20% ديماند برق وزارت نيرو جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 03/02/1381
1279/30/100 ابلاغ هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در سال 81 (الحاقيه شماره 2 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان توانير 1381/01/17
1/ب م آيين نامه اجرائي برقي كردن چاههاي كشاورزي وزارت نفت جناب آقاي محمد صادق قاضي زاده - معاون محترم برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو 14/01/1381