مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 47)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/5670/3354 اجراي ماده 37-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 01/07/1381
255/2437 تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/06/20
36803/410 وصول عوارض وزارت نيرو سازمان توانير - معاونت محترم پژوهشي 19/06/1381
23/11/5188/3087 اطلاعيه تاسيس واحد هاي توليدي ، طراحي و مونتاژ توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/06/16
23/11/5189/3085 اجراي ماده 52 قانون برنام سوم توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/06/1381
7664 تعرفه پايگاههاي انتقال خون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 1381/06/05
11/4654/2783 سرقت لوازم اندازه گيري وشبكه و تاسيسات توانير مديران محترم كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 29/05/1381
31766/20/1000 بهاي خريد برق از نيرو گاههاي آبي وزارت نيرو معاونت امور آب - معاونت امور برق - معاونت امور برنامه ريزي و نظارت 1381/05/28
23/11/4518/2763 انتخاب گزينه در تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 26/05/1381
23/11/4404/2615 اجراي بخشي از ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي سازمان توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1381/05/22