مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 1/4303

شماره: 1/4303
تاریخ: 1381/11/08
از:
دفتر مقام معظم رهبري
به:
جناب آقاي خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع:
تجميع ماموريت ارائه خدمات به خانواده ي معزز شهداء ، جانبازان و آزادگان
نظر به اهميت موضوع ارائه خدمات به ايثارگران كه ولي نعمتان اين جامعه هستند و دغدغه هايي كه نسبت به استيفاي حقوق اين عزيزان داشته و دارم ، اكنون كه نتيجه ي جمعبندي متوليان امور ، ضرورت تجميع ماموريت ارائه خدمات به خانواده ي معزز شهداء ، جانبازان عزير و آزادگان سرافراز در بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي باشد ، اينجانب اين تصميم مبارك را تاييد مي كنم مشروط بر اينكه نهادي بودن آن حفظ شود تا اين نهاد انقلابي بتواند با هماهنگي و در ارتباط با ساير دستگاههاي اجرايي كشور و حداكثر خدمات ممكن را به ايثارگران و خانواده محترم ايشان ارائه نمايد .
ضمن تشكر از رييس جمهور محترم ، مجلس شوراي اسلامي و كليه دست اندركاران كه هميشه پشتيبان ايثارگران بوده و مي باشند انتظار دارم كليه تلاش خود را براي انجام نمودن اين طرح از آغاز سال 1382 بعمل آورند .
از خداوند متعال موفقيت تمامي خدمتگذاران به اقشار محروم و ايثارگر را مسالت مي نمايم .
سيد علي خامنه اي
تصویر نامه: