مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 52)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/10549/37393 بهاي برق مصرفي مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي - كاربردي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 25/12/1380
4966/30/100 نرخ تبادل و فروش مازاد انرژي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و سازمان توانير 1380/12/19
34/2043 برقي كردن چاههاي آب كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وزارت نيرو - وزارت نفت 18/12/1380
73785/410 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي وزارت نيرو معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي توانير 1380/12/13
333/ ب م برقي كردن چاههاي كشاورزي وزارت نفت جناب آقاي داوودي - مدير كل محترم امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 29/11/1380
23/11/8611/30874 اجراي بند ج ماده 33 قانون بودجه سال 1380 توانير جناب آقاي مهندس رحمتي - معاونت محترم امور زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1380/10/24
62746/410 روشنايي معابر در جاده هاي خارج از شهر ها ، نقاط مه گير و مبادي ورودي شهر ها وزارت نيرو معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي سازمان توانير 23/10/1380
20791/44491 پيش نويس لايحه محدوده حريم شهر و روستا رياست جمهوري جناب آقاي قاضي زاده - معاون محترم برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو 1380/10/20
23/11/7704/27984 متقاضيان كشاورزي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 26/09/1380
55915/30/100 عدم اجراي بند هاي 1-3 و 2-3 تعرفه كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/09/19