مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1400
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 29)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
39346/30/100 ابلاغ جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق - 1379 وزارت نيرو شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 28/12/1378
34/1756 افزايش نرخ فروش برق در سال 1379 سازمان برنامه و بودجه وزارت نيرو 1378/12/25
36365/30/100 نصب ساعت و كليد قطع و وصل با فرمان الكتريكي و واگذاري انشعاب كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 22/12/1378
23/11/7230 بهاي برق مصرفي و حق انشعاب مراكز آموزش فني و حرفه اي توانير جناب آقاي رمضان پور - نماينده محترم مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي 1378/10/08
23786/20/100 مغايرت قانوني وزارت نيرو جناب آقاي رحيم زاده - دبير محترم هيات دولت 07/10/1378
17105/100 عدم مشموليت مدارس غير انتفاعي نسبت به بند " الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 78 وزارت نيرو برادر مهندس ملاكي - برادر مهندس منوچهري 1378/10/01
22939/20/100 تقسيط حق انشعاب اماكن ورزشي وزارت نيرو جناب آقاي مهندس هاشمي طبا - معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني 30/09/1378
21798/30/100 بهاي برق مصرفي مصارف اشتراكي واحد هاي مسكوني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1378/09/17
11/6596/14390 كسب مجوز تامين برق ساختمانها از شهرداري توانير جناب آقاي مهندس كشاورزيان - استاندار محترم مازندران 15/09/1378
11/5490/11878 خلاصه مذاكرا ت هيجدهمين اجلاس مديران عامل شركتهاي توزيع نيروي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان - شركتهاي توزيع نيروي برق 1378/08/04