مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 32)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
34/1396 افزايش حق انشعاب برق به ميزان 10 درصد در سال 1377 سازمان برنامه و بودجه وزارت نيرو 27/12/1376
53329/300 درخواست افزايش حق انشعاب به ميزان 10 درصد براي سال 77 وزارت نيرو جناب آقاي دكتر نجفي - معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه 1376/12/06
11/7548/1169 جا به جايي پايه هاي برق توانير جناب آقاي مهندس امامي - معاونت محترم امور مجلس و پشتيباني 12/11/1376
76/3991 ملاك جواز بهره برداري از سيستم هاي تحت فشار وزارت نيرو- سازمان مديريت منابع آب ايران جناب آقاي مهندس زرگر - معاونت محترم وزير نيرو در امور آب 1376/10/07
11/6415 فرم پروانه توليد و بهره برداري مربوط به مراكز توليد قارچ خوراكي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 01/10/1376
254/5401 جناب آقاي امامي - معاونت محترم امور مجلس و پشتيباني توانير جناب آقاي امامي - معاونت محترم امور مجلس و پشتيباني 1376/08/26
11/4625/12172 تعرفه فعاليت شهر بازي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 19/08/1376
36471/300 برق رساني سريع مدارس و آموزشگاههاي تابعه وزارت آموزش و پرورش وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/08/19
11/4968/12838 تعريف فيدر توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 17/08/1376
33786/300 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مشتركين خانگي 25 آمپر تك فاز و سه فاز وزارت نيرو كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان 1376/08/04