مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 27)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
91142/10169/100 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق جهت اجرا از ابتداي سال 1376 وزارت نيرو بخشنامه به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 18/12/1375
11/7508/16341 افزايش هزينه انشعاب برق توانير جناب آقاي رضايي - معاونت محترم حقوقي و امور مجلس 1375/11/20
11/7261/16409 بهاي برق مصرفي كارگاههاي ساختماني احداث تاسيسات مربوط به وزارت نيرو توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/11/1375
11/7144/16066 اجراي تفاهم نامه با وزارت دفاع توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/11/07
254/4646 رقم ثابت (آبونمان) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 06/09/1375
101888 تفسير بند « ل » تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم رياست جمهوري وزارت نيرو 1375/08/27
ق-399 طرح تفسير بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 22/08/1375
11/5345/11677 اعمال بند 3 ساير شرايط تعرفه هاي برق در مورد صنايع خاص ( موضوع بند ز تبصره تعرفه شماره 4) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/08/21
11/5077/110 انشعاب آزاد توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 12/08/1375
79620/3957/100 بررسي قدرت درخواستي، تعيين آمپراژ و برقراري انشعاب واحد هاي آموزشي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1375/07/23