مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1399
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 1-10 (از 35)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
8265/100 ابلاغ تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 25/12/1373
6748/100 اعمال تعرفه هاي برق كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/11/08
6965/100 اعمال تعرفه شماره 3 ( توليد كشاورزي ) وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 03/11/1373
24924/2544/505 حريم خطوط فشار متوسط وزارت نيرو شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/10/18
59855/300 بهاي برق مصرفي آب شيرين كنهاي بندر لنگه و تصفيه خانه هاي آب مشروب و فاضلاب شهرها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 06/10/1373
17007/300 برق مصرفي تاسيسات مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب استاني وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/09/20
2802/300 تامين برق مهمانشهرها وزارت نيرو جناب آقاي بشارتي - وزير محترم كشور 19/09/1373
11/25/6517/15172 برق مصرفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/09/12
12331/300 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در مورد بلوكهاي ساختماني با قدرت درخواستي كمتر از 100 كيلووات وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 05/09/1373
11/5823/14185 تعرفه فروش برق به انبارهاي فرآورده هاي نفتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1373/08/14