مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

آدرس:
      تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان  وزارت نیرو، طبقه هفتم، 
دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد برق و انرژی، گروه تعرفه. 

تماس: 81606860-021

نمابر:  81606862-021