مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Expandبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
Expandبخشنامه های منطقه اي
Collapseمصوبات هيات وزيران
سال 1398
سال 1397
سال 1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٢٠٢٠٥/ت٥٦٥٣٩هـ

شماره: ٢٠٢٠٥/ت٥٦٥٣٩هـ
تاریخ: 1398/02/24
از:
تصویب نامه هیئت وزیران
به:
وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع:
اصلاح تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهادهای شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- در پایان بند (۱)، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید." اضافه می شود.
۲- در بند (۲)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورتحساب بهای برق ماههای گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و" اضافه می شود.
۳- در بند (۷)، واژه "صرفا" به عبارت"در چهارچوب اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه" اصلاح می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
رونوشت:

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.