مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 96/22433/ 30/100

شماره: 96/22433/ 30/100
تاریخ: 1396/04/13
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير
موضوع:
تعرفه برق گرمسيري مشتركين خانگي استان سيستان و بلوچستان
با سلام،
      با توجه به مصوبه شماره 31455/ت54394ه‍ مورخ 20/3/96  هيأت وزيران، مقتضي است صورتحساب بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي استان سیستان و بلوچستان از تاريخ 20/3/96 طبق جدول ذيل محاسبه و دريافت گردد.
شهر/ شهرستان نوع تعرفه مدت دوره زماني
چابهار، کنارک، نگور و دشت‌یاری گرمسیر1 9 ماه اول فروردین تا پایان آذر
نیکشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه گرمسیر1 6 ماه اول اردیبهشت تا پایان مهر
گرمسیر3 3 ماه ماه‌هاي فروردین، آبان و آذر
سرباز و راسک گرمسیر1 6 ماه اول فروردین تا پایان شهریور
گرمسیر3 1 ماه ماه مهر
ایرانشهر، دلگان، بزمان و سیستان (زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند) گرمسیر1 6 ماه اول فروردین تا پایان شهریور
میرجاوه، روتک، کورین، نصرت‌آباد، سراوان، سوران و مهرستان گرمسیر3 3 ماه اول خرداد تا پایان مرداد
جالق، سیرکان و ایرندگان گرمسیر2 3 ماه اول خرداد تا پایان مرداد
زاهدان و خاش گرمسیر4 3 ماه اول خرداد تا پایان مرداد
 
حميد چيت¬چيان
وزير نيرو
رونوشت:
- معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي
-معاون برق و انرژي
- دفتر وزارتي و روابط عمومـي