مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٦/٤٦٨٩٥/٣٠/١٠٠

شماره: ٩٦/٤٦٨٩٥/٣٠/١٠٠
تاریخ: 1396/11/08
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقای دکتر صالحی - وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع:
تعرفه مراکز فرهنگی
با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۲۴۲۷۴۵ مورخ ۹۶/۸/۲۰ در خصوص برخورداری لابراتوارها، استودیوها و مراکز خدمات پشتیبانی فنی سینمای ایران از تعرفه مراکز فرهنگی، ضمن ایفاد نامه شماره ۹۶/۴۲۷۴۴/۳۵۰ مورخ ۹۶/۱۰/۵ به استحضار می رساند با توجه به بار مالی و تبعات ناشی از مجوز های صادره، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه، در اعطای مجوز از لحاظ دارا بودن فعالیت فرهنگی کمال دقت به عمل آورند.

شایان ذکر است مجوزهای صادره می بایست در قالب فرم های متحدالشکل و حاوی نوع فعالیت، تاریخ اعتبار، آدرس محل فعالیت و مهر و امضای واحد صادر کننده تنظیم و به واحدهای ذیربط این وزارت ارائه گردد.
رضا اردکانيان
وزير نيرو
رونوشت:
- معاونت برق و انرژی
- معاونت برنامه ریزی و اقتصادی
- شرکت توانیر
- دفتر وزارتی
تصویر نامه: