مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٦/٢٨١١٧/٤٠/١٠٠

شماره: ٩٦/٢٨١١٧/٤٠/١٠٠
تاریخ: 1396/05/25
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی توانیر-شرکت مادر مهندسی آب و فاضلاب کشور-شرکت مادر مدیریت منابع آب کشور
موضوع:
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﮔـﺎﺯ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ‬


‫ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﮔـﺎﺯ‬ که ‫در‬ ‫جلسه‬ ‫علنی‬ ‫روز‬ ‫چهارشنبه‬ ‫مورخ‬ ‫‪١٣٩٦/٣/١٠‬‬ تصویب‬ ‫و‬ در تاریخ ١٣٩٦/٣/٣١ به‫تأیید‬ ‫شورای‬ ‫‫نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۳۵۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ رئیس جمهور به این وزارتخانه واصل شده است، جهت اجرای مفاد آن توسط شرکت های زیرمجموعه ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است که ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ «‪ «٣‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘـﻲ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳـﺐ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

 
حمید چیت چیان
وزیر نیرو
تصویر نامه: