مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 32)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
234/11/1844/6017 نصب لوازم اندازه گيري سه زمانه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 16/04/1382
26237 ابلاغ اصلاحيه بند(2) قانون برنامه سوم مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 1382/04/15
20830/30/100 تعرفه برق اشتراكهاي خانگي آزاد در مناطق عادي و ماههاي غير گرم مناطق گرمسير وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 10/04/1382
23/11/1191/3769 ديماند مجاز توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1382/03/13
23/11/1072/3414 بهاي برق مصرفي واحد بازيافت خاك و نخاله توانير جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 07/03/1382
23/11/1022/3161 پاسخ به سوالات (مرتبط با آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1382/03/04
23/11/938/2939 ابقاء شرايط و نرخهاي اعلام شده براي سالهاي 1381و1382 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 31/02/1382
23/11/671/2049 اجراي بند « ر » تبصره 12 قانون بودجه سال 1382 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1382/02/16
7444/30/100 معافيت از پرداخت حداقل بهاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/02/1382
23/11/654 تصحيح بند 10 شرايط عمومي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1382/02/14