مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 32)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/10236 تعرفه مورد عمل براي پمپاژ آب مصرف كنندگاني كه پروانه پمپاژ آب كشاورزي ايشان منقضي شده است توانير جناب اقاي دكتر احمديان - مديريت محترم عامل 30/06/1382
33964 ابلاغ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع رياست جمهوري وزارت صنايع و معادن 1382/06/18
16/40620 ابلاغ لايحه اصلاحي تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 10/06/1382
24060/100 چگونگي تامين برق متقاضيان پمپاز مجدد سازمان مديريت منابع آب ايران شركتهاي سهامي آب منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان 1382/05/28
235/11/2605/8730 بهاي برق مصرفي خوابگاههاي دانشجوئي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 27/05/1382
11/2522 چگونگي تامين برق متقاضيان پمپاژ مجدد توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1382/05/22
108380 ابلاغ تصميمات در مورد وضعيت مشتركين بزرگ صنعتي وزارت صنايع و معادن جناب آقاي زند - مدير كل دفتر وزارتي - وزارت نيرو 21/05/1382
234/11/2364/7880 بدهي بهاي برق مصرفي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1382/05/13
11/985/242/84 دستورالعمل برقراري عوارض فروش برق و نحوه وصول آن توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 03/05/1382
5816 هزينه انشعاب وبهاي برق مصرفي خوابگاههاي دانشجوئي دانشگاهها رياست جمهوري جناب آقاي جواد امام - معاون محترم امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو - جناب آقاي خدادادي - معاون 1382/04/22