مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 70101/1282

شماره: 70101/1282
تاریخ: 1382/09/25
از:
توانير- دفتر حوقي
به:
جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي
موضوع:
واگذاري حق انشعاب به اتباع خارجه
با سلام ،

عطف به نامه شماره 11293/34/ م مورخ 17/7/82 آن معاونت محترم به استحضار ميرساند :

اتباع بيگانه برابر آيين نامه استملاك اتباع خارجه و تصويبنامه راجع به استملاك اتباع خارجه مصوب مهر ماه 1342 و آيين نامه اجرايي راجع به استملاك اتباع بيگانه مصوب مرداد ماه 1344 تحت شرايط خاص مي توانند به منظور سكونت ، صنعت يا محل كسب ملكي را تملك نمايند . بنابراين واگذاري حق انشعاب در اين گونه موارد بلااشكال است ، ضمناً تابعيت افراد بيگانه با توجه مدارك و گذرنامه آنان قابل شناسايي است .

حسين اميري
مدير دفتر حقوقي
تصویر نامه: