مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 1694

شماره: 1694
تاریخ: 1382/10/09
از:
اتحاديه صنف دارندگان قنادي و شيريني فروشي و كافه قنادي
به:
جناب آقاي بهمن مسعودي معاون محترم توسعه و امور اقتصادي
موضوع:
اعمال تعرفه صنعت و معدن
با سلام و احترام
پيرو نامه شماره 10864/234 مورخ 29/7/82 آن معاونت محترم به مدير كل محترم پشتيباني صنوف توليدي و خدمات فني وزارت بازرگاني خواهشمند است دستور فرماييد مدارك و مستندات لازم جهت اعمال تعرفه صنعت و معدن جهت اعضاي اين اتحاديه و اينكه بكدام واحد آن معاونت مراجعه نمايند را باين اتحاديه اعلام فرمايند .
قبلاً از مساعدت آن معاونت محترم تشكر مي نمايند .
حاج اصغر جعفري
رييس هيات مديره اتحاديه صنف قناد و شيريني فروشان تهران
رونوشت:

تصویر نامه: