مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1398
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ‭‎97/17349/30/100

شماره: ‭‎97/17349/30/100
تاریخ: 1397/03/06
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانيـر
موضوع:
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي هاي مربوطه در سال 1397
بدینوسیله ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و اعمال بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1397 به شرح زير جهت ابلاغ به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق اعلام می‌گردد. کلیه این شرکت‌ها موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی‌ها و اجرای این ضوابط را جهت دریافت مابه‌التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط، به شرکت توانیر اعلام نمایند.
مقتضی است با نظارت آن شرکت، نسبت به اجرای دقیق ضوابط اقدام گردد.
 1. ضوابط عمومی فروش انرژي و انشعاب برق
  1. تا زمان ابلاغ هزینه‌های جدید برقراری انشعاب، واگذاری انشعاب برق در خصوص متقاضیان با قدرت پنج مگاوات و کمتر بر اساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96 صورت پذیرد.
  2. تا قبل از ابلاغ هزینه‌های اتصال به شبکه توسط شورای اقتصاد، اتصال به شبکه مشترکینی که متقاضی افزایش قدرت قراردادی بالای 5 مگاوات هستند و متقاضیان با قدرت بیش از 5 مگاوات، به صورت علی‌الحساب بر اساس هزینه‌های مندرج در جدول شماره 2 پیوست بخشنامه شماره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96 صورت پذیرد.
  3. مطابق تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و همچنین بر اساس ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده و عوارض در سال 1397 معادل نه درصد (٩%) است که شامل ٦ درصد مالیات (شامل ١ درصد مالیات سلامت) و ٣ درصد عوارض می‌باشد. بر اساس بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3-الف) از پرداخت عوارض مذکور  (3 درصد) معاف می‌باشند.
  4. در اجرای بند «د» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، شرکت‌های برق موظفند به میزان هشت درصد (8%) بهای برق مصرفی را به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق دریافت نماینـد تا برای توسعـه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي هزینه گردد. مشترکین روستایی، چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3-الف) و مشترکين موضوع بند     (3-3) اين بخشنامه مشمول پرداخت عوارض برق نمی‌گردند.
 
 1. بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برقراري انشعاب برق
  1. کلیه مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری، بر اساس تبصره ذیل بند «الف» ماده (95) قانون برنامه ششم توسعه، از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق فقط برای فضای اصلی معـاف می‌باشند. معافیت مذکور شامل بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی‌گردد.
  2. گلزارها و یادمان شهدا بر اساس ماده (۲) مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت وزیران، از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های 1 و 2 جداول شمـاره 1 و 2 پیوست بخشنامه شمـاره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96 حسب مورد، معاف می‌باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیـین قدرت انشعاب باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.
  3. بر اساس جزء «2» بند «چ» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ع» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی، با ارائه معرفی‌نامه از نهادهای فوق برای انشعاب واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان فقط برای یک بار مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ٢٥ آمپر تک‌فاز برای مناطق غیرگرمسیر و ٢٥ آمپر سه‌فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های 1 و 2 جدول شماره 1 پیوست بخشنامه شماره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96) معاف می‌باشند.
  4. وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون 1 جداول شماره 1 و 2 پیوست بخشنامه شماره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96 حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل‌ها، چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور (موضوع ماده (54) قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
  5. جانبازان با درصد جانبـازی بیست و پنج درصد (٢٥%) و بالاتر، آزادگان و هر یک از اعضای خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی‌شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند به ‌استناد تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و تبصره ذیل ماده (6) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستون‌های 1 و 2 جدول شماره 1 پیوست بخشنامه شماره 100/30/32194/96 مورخ 29/6/96) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ٢٥ آمپر تک‌فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ٢٥ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده‌اند، این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار می‌باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می‌گردد. ضمناً در خصوص جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می‌گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، از این معافیت برخوردار می‌باشند.
  6. بر اساس بند «ث» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت تخصيص بودجه از محل اعتبارات بودجه سنواتي(كه متعاقباً از طريق شركت توانير پس از تخصيص بودجه به شركت‌ها اعلام خواهد‌شد)، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) جانبازي و آزادگان با كمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان از انشعاب رايگان برق براي يك بار در يك واحد مسكوني برخوردار مي‌باشند.
 
 1. بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برق مصرفي
  1. براساس بند «ی» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش با رعايت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌ برق مصرفی معاف می‌باشند.
  2. جانبـازان بیست و پنـج درصد (٢٥%) و بالاتـر (موضوع بند «الف» ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «ز» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا ٨٠ کیلووات‌ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا ١٠٠ کیلووات‌ساعت در ماه معاف می‌باشند. نحوه محاسبه وفق دستورالعمل نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی است.
  3. فضاهای اصلـی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین یادمان شهدا در مکان‌هایی که تحت پوشش شهرداری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، بر اساس تبصره ذیل ماده (۲) مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت وزیران، از پرداخت هزینه‌ برق مصرفی معاف می‌باشند. بدیهی است مصارف بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه مشمول معافیت مذکور نمی‌گردند.
  4. وزارت راه و شهرسازی از پرداخت بهای برق مصارف تهویه و روشنایـی تونل‌ها، چراغ‌های ویـژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین‌راهی (موضوع ماده (54) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد.
 
رضا اردکانیان
وزير نيرو
رونوشت:
- معاونت برنامه‌ريزي و  اقتصادي
- معاونت برق و انرژي
- دفتـر وزارتي
تصویر نامه: