مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ٩٥/١٩٢٠٢/٢٠/١٠٠

شماره: ٩٥/١٩٢٠٢/٢٠/١٠٠
تاریخ: 1395/04/05
از:
وزارت نيرو
به:
شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران «توانیر»
موضوع:
تعرفه مصارف برق اتوبوس‌رانی و قطارهای شهری و حومه

مصوبه وزیر نیرو

موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوس‌رانی و قطارهای شهری و حومه
دریافت‌کننده مصوبه: شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران «توانیر»
مستند صدور مصوبه: ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه


با عنایت به ماده ١٣ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوس‌رانی و قطارهای شهری و حومه از تاریخ تصویب قانون مذکور (١٣٨٥/٠٦/٠٧) بر اساس کمترین تعرفه تولید (آب و کشاورزی) "٣-الف" محاسبه و دریافت گردید.
بدیهی است توقفگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاه‌های مذکور، حسب مورد مشمول تعرفه‌های دیگر خواهند بود.
شرکت‌های برق مؤظفند میزان تخفیف منظور شده ناشی از اجرای این مصوبه را هر سه ماه یک بار گزارش نمایند. مجموع این مبالغ تحت عنوان کمک‌های دولت به حمل و نقل ریلی شهری و حومه اعلام شده و در ردیف پرداخت مابه‌التفاوت منظور گردد.

 
حمید چیت چیان
وزیر نیرو
تصویر نامه: