مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 94/28569/30/100

شماره: 94/28569/30/100
تاریخ: 1394/06/08
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتـقال و توزيع نيروي برق ايران «توانيـر»
موضوع:
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1394

     بدینوسیله ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و اعمال بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1394 به شرح زير جهت ابلاغ به شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق، اعلام می‌گردد. مقتضی است با نظارت آن شرکت، نسبت به اجرای دقیق ضوابط، اقدامات لازم صورت پذيرد:
 1. ضوابط عمومی فروش انرژي و انشعاب برق
  1. واگذاری انشعاب برق براساس هزینه‌های برقراری انشعاب برق مندرج در بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 صورت پذیرد.
  2. مطابق تبصره «۲» ماده «117» قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس ماده «37» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در سال ۱۳۹۴ معادل نه درصد (9%) است، که شامل ۶ درصد مالیات (شامل 1 درصد مالیات سلامت)‌ و ۳ درصد عوارض می‌باشد. براساس بند «و» ماده «1» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲» مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3- الف) از پرداخت عوارض مذکور (3 درصد) معاف می‌باشند.
  3. در اجرای بند «ز» تبصره «9» ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، شرکت‌های برق موظفند علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثـنای مشترکان خانگی روستایـی و چاه‌های کشاورزی (مشترکین مشمول تعرفه 3- الف) دریافت نماینـد، تا برای توسعـه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیـر هزینه گردد.
 
 1. بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برقراري انشعاب برق
  1. کلیـه مساجد براساس ماده «7» مصوبـه شماره ٥٦٨٣٦/ت١٧٧٨٥ﻫ مورخ 22/4/76 هیأت محترم وزیران از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق معـاف می‌باشند. معافیت مذکـور شامل بخش‌های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه نمی‌گردد.
تبصره : معافیت هزینه برقراری انشعاب برق مذکور در حد قدرت متعارف (برای مناطق غیرگرمسیر ٢٥ آمپر تک‌فاز و برای مناطق گرمسیر ٢٥ آمپر سه‌‌فاز) شامل ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 می‌باشد. در موارد استثنایی که نیاز به انشعاب برق بیش از میزان متعارف باشد، واگذاری آن با تصویب هیأت‌مدیره شرکت توزیع نیروی برق بلامانع می‌باشد. لازم است در تعیین قدرت مورد نیاز انشعاب‌های مذکور، گزارش توجیهی متقاضیان بررسی گردد و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.
 1. گلزارها و یادمان شهدا براساس ماده «۲» مصوبه شماره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق شامل ستـون‌های یک و دو جداول شمـاره یک و دو پیوست بخشنامه شمـاره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 حسب مورد، معاف می‌باشند. انشعاب مذکور شامل مصارفی به غیر از گلزار و یادمان شهدا نیست و در تعیـین قدرت مورد نیاز باید انرژی مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.
 2. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، براساس بند «د» ماده «39» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» تبصره «16» ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، با ارائه معرفی‌نامه از نهادهای فوق برای یک بار و یک انشعاب مسکونی مطابق الگوی مصرف حداکثر تا سقف ٢٥ آمپر تک‌فـاز برای مناطق غیرگرمسیر و ٢٥ آمپر سه‌فاز برای مناطق گرمسیر از پرداخت هزینه‌های برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92) معاف می‌باشند.
 3. وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون «١» جداول شماره یک و دو پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 حسب مورد) برای تهویه و روشنایی تونل‌ها، چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور (موضوع ماده «54» قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد. نیرورسانی و ایجاد تأسیسات روشنایی و نگهداری این تأسیسات به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
 4. جانبازان با درصد جانبـازی بیست و پنج درصد (٢٥%) و بالاتر، آزادگان و هریک از اعضای محترم خانواده معظم شهدا (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران، براساس تصـویب‌نامه شماره 182455/ت41134ک مورخ 8/10/87 هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92) برای یک بار و یک واحد مسکونی جدیدالاحداث تا حد کنتور ٢٥ آمپر تک‌فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ٢٥ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. معافیت مذکور به خانواده جانبازان و آزادگان متوفی نیز در صورت عدم بهره‌مندی تعلق می‌گیرد.
 
 1. بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برق مصرفي
  1. جانبـازان بیست و پنـج درصد (٢٥%) و بالاتـر (موضوع بند «الف» ماده «6» آیین‌نامه اجرایی ماده «13» قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیر تا ٨٠ کیلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر تا ١٠٠ کیلووات‌ساعت در ماه معاف می‌باشند. نحوه محاسبه وفق نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق مصارف خانگی ارسالی به ضمیمه اطلاعیه شماره 148/11 مورخ 18/1/94 است.
  2. فضاهای اصلـی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، به استناد ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین یادمان شهدا در مکان‌هایی که تحت پوشش شهرداری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـــگری نیستند براساس تبصره ذیل ماده «۲» مصوبه شمـــاره 120660/ت50572ﻫ مورخ 14/10/93 هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه‌ برق مصرفی معاف می‌باشند. بدیهی است مصارف جانبی مشترکین مزبور شامل واحدهای تجاری، درمانی، مسکونی و غیره مشمول معافیت مذکور نمی‌گردند.
  3. وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت صورتحساب بهای برق مصارف تهویه و روشنایـی تونل‌ها، چراغ‌های ویـژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین‌راهی (موضوع ماده «54» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) معاف می‌باشد.
 
  حميد چيت‌چيان
تصویر نامه: