مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 92/32117/30/100

شماره: 92/32117/30/100
تاریخ: 1392/07/20
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ سهم شركت ها از هزينه هاي برقراري انشعاب برق
     پيرو بخشنامه شماره 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92  در خصوص هزينه ­هاي برقراري انشعاب برق، بدينوسيله سهم شركت­هاي توزيع نيروي برق و شركت هاي برق منطقه ­اي از جمع كل هزينه ­هاي برقراري انشعاب برق به شرح زير ابلاغ مي­گردد :

 

الف) سهم شركت­ها از جمع كل هزينه ­هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت تا 30 كيلووات (بدون احتساب هزينه لوازم اندازه گيري)  به شرح مندرج در جدول زير مي باشد :

انشعاب ها و مناطق مشمول

جمع كل هزينه هاي برقراري انشعاب برق

سهم شركت توزيع نيروي برق

سهم شركت برق منطقه‌اي

كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستانهاي تهران و كرج و شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز

11725000

7405000

4320000

كليه انشعابهاي خانگي در محدوده خدمات شهري واقع در منطقه گرمسير 1

4150000

4150000

0

انشعابهاي خانگي روستايي

2175000

2175000

0

انشعابهاي غيرخانگي روستايي و كليه انشعابها در محدوده خدمات شهري ساير مناطق كشور

7475000

6415000

1060000

ب). از مجموع هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق براي متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر (شامل هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق، نيرورساني و قدرالسهم زمين و سهم تجهيزات پست فوق‌توزيع و توزيع حسب مورد) روي ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف ، 35 درصد سهم شركت­هاي برق منطقه‌اي و 65 درصد سهم شركت هاي توزيع نيروي برق مي‌باشد. بديهي است مجموع هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق روي ولتاژ فوق‌توزيع و انتقال كلاً متعلق به شركت برق منطقه‌اي خواهد بود.

     عليهذا ضروري است دستورالعمل لازم براي انجام گردش مالي و ثبت حساب ها در شركت­ها براي مبالغ مذكور با رعايت قوانين و مقررات مرتبط ، ظرف حداكثر يك ماه توسط شركت توانير تهيه و ابلاغ گردد. 

حميد چيت چيان
وزير نيرو
رونوشت:


-معاونت امور برق و انرژي
-معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
-معاونت پشتيباني حقوقي و امور مجلس
-دفتر وزارتي
-دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

تصویر نامه: