مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 92/25337/40/100

شماره: 92/25337/40/100
تاریخ: 1392/05/15
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي مديريت توليد، توزيع و انتقال نيروي برق ايران - توانير
موضوع:
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي‌هاي مربوطه در سال ١٣٩٢

باسلام،

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و اعمال بخشودگي‌هاي مربوطه در سال 1392 به شرح زير جهت ابلاغ به شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق اعلام می گردد . مقتضی است با نظارت آن شرکت نسبت به اجرای دقیق ضوابط، اقدامات لازم صورت پذيرد :

1-   ضوابط عمومی فروش انرژي و انشعاب برق

1-1-    تا اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ابلاغ نرخ‌ها و شرايط مربوطه، فروش انرژي برق بر اساس تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آن‌ها (ابلاغ شده در سال 1390) و ابلاغيه‌هاي مرتبط و واگذاري انشعاب برق بر اساس نرخ‌هاي مندرج در الحاقيه شماره «4» آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق صورت پذيرد.

1-2-     با توجه به تبصره «2» ماده «117» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي‌دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه يك درصد افزايش يابد، از ابتداي سال 1392 نرخ مذكور از پنج درصد به شش درصد افزايش مي‌يابد. بديهي است صورت‌حساب‌هاي بهاي برقي كه شامل مصارف برق در سال 1391 و 1392 باشد، متناسباً با نرخ پنج و شش درصد، با توجه به تعداد روزهاي دوره صورتحساب، محاسبه و اخذ خواهد شد.

1-3-    در اجرای بند 69 قانون بودجه سال 1392 کل کشور شرکت های برق منطقه­ای موظفند علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نموده و به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در امور مندرج در بند قانونی مذکور هزینه گردد. شرکت­های توزیع نیز مبالغ مذکور را در حساب جداگانه­ای نگهداری تا براساس ارائه طرحهای مربوط به انرژی­های تجدیدپذیر و نو که به تأیید شرکت توانیر رسیده باشد هزینه نمایند.

2-   بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برقراري انشعاب برق

 

2-1-   حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي، به استناد بند «66» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق معاف مي‌باشند.

تبصره:  معافيت‌هاي هزينه برقراري انشعاب برق مندرج در بندهاي فوق‌الذكر در حد قدرت متعارف (براي مناطق غيرگرمسير 25 آمپر تك‌فاز و براي مناطق گرمسير 25 آمپر سه‌فاز) شامل ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4» مي‌باشد. در موارد استثنايي كه نياز به انشعاب برق بيش از ميزان متعارف باشد، واگذاري آن با تصويب هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق بلامانع مي‌باشد. لازم است در تعيين قدرت مورد نياز اين قبيل انشعاب‌ها، گزارش توجيهي متقاضي بررسي گردد و حداكثر امكان مديريت مصرف در نظر گرفته شود.

2-2-   مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، براساس بند «د» ماده «39» قانون برنامه پنجم توسعه و بند «105» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، با ارائه معرفي‌نامه از نهادهاي فوق براي يك بـار و يك انشعاب مسكوني مطابق الگوي مصرف حداكـثر تا سقف 25 آمپـر تك‌فـاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپـر سه‌فـاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») معاف مي‌باشند.

2-3-   وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برق (ستون «1» جداول شماره يك و دو الحاقيه شماره «4» آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق حسب مورد) براي تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور (موضـوع ماده «54» قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت) معاف مي‌باشد. نيرورساني و ايجاد تاسيسات روشنايي و نگهداري اين تاسيسات به عهده وزارت راه و شهرسازي است.

2-4-   جانبـازان با درصد جانبازي بيست و پنج درصد (25%) و بالاتـر، آزادگان و هريك از اعضاء محترم خانواده معظم شهدا (شامل همسر، فرزندان و والدين) معرفي شده از طرف بنياد شهيد و امور ايثارگران، براساس تصويب‌نامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/87 هيأت محترم وزيران، از پرداخت هزينـه برقراري انشعاب برق (ستون‌هاي يك و دو جدول شماره يك الحاقيه شماره «4») براي يك‌بار و يك واحد مسكوني جديدالاحداث تا حد كنـتور 25 آمپر تك‌فاز (مازاد به عهده متقاضـي) معاف هستند. معافيت مذكور به خانواده جانبازان و آزادگان متوفي نيز در صورت عدم بهره‌مندي تعلق مي‌گيرد.

3-   بخشودگي‌هاي‌ هزينه‌ برق مصرفي

 

3-1-   جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر (موضوع بند «الف» ماده «6» آيين‌نامه اجرايي ماده «13» قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غيرگرمسير تا 80 كيلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسير تا 100 كيلووات ساعت در ماه معاف مي‌باشند. نحوه محاسبه وفق بند «1-2-1» نحوه و توالي محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي ارسالي به ضميمه اطلاعيه شماره 4923/11 مورخ 22/10/89 است.

3-2-   حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي، به استناد بند «66» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، با رعايت الگوي مصرف از پرداخت هزينه برق مصرفي معاف مي‌باشند. بديهي است مصارف جانبي مشترکین مزبور  شامل واحدهاي تجاري، درماني، مسكوني و غیره مشمول معافيت مذكور نمي‌گردند.

3-3-   وزارت راه و شهرسازي از پرداخت صورتحساب بهاي برق مصارف تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهـي (موضـوع ماده «5قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت) معاف مي‌باشد.

مجيد نامجو
وزير نيرو
رونوشت:
 
تصویر نامه: