مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ‭ ‎92/49808/200

شماره: ‭ ‎92/49808/200
تاریخ: 1392/12/12
از:
وزارت نيرو
به:
شركت مادر تخصصي توانير
موضوع:
ابلاغ مصوبه وزير نيرو در خصوص تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها
 با  سلام

       به پيوست مصوبه شماره 100/20/49756/92  مورخ 12/12/92  وزير نيرو در خصوص تعرفه هاي برق و شرايط عمومي مربوطه جهت اجراء ابلاغ مي گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید از ابتدای سال 1393 صورتحساب های برق مصرفی مشترکین را 45 روزه صادر نمایند. 

عليرضا دائمي
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي
رونوشت:

- جناب آقاي مهندس چيت چيان وزير محترم نيرو جهت استحضار.

- جناب آقاي مهندس محمودي قائم مقام محترم وزير نيرو جهت استحضار.

- معاونين محترم وزير نيرو جهت استحضار.

- دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي سازي