مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 89/67065/200

شماره: 89/67065/200
تاریخ: 1389/10/20
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركت هاي برق منطقه اي-توزيع نيروي برق
موضوع:
ابلاغ مصوبه وزير نيرو- اصلاحيه بخشنامه شماره 200/64308/89 - تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها

با سلام،

             به پيوست مصوبه شماره 100/20/66845/89 مورخ 20/10/1389 وزير نيرو در خصوص اصلاحيه تعرفه هاي برق و شرايط عمومي مربوطه جهت اجرا ابلاغ

       مي گردد.

داود منظور
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي
رونوشت:


- جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول محترم رييس جمهور به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم امور اقتصادي و دارائي به همراه پيوست جهت استحضار.
- جناب آقاي مهندس نامجو وزير محترم نيرو جهت استحضار.
- قائم مقام محترم وزير.
- معاونين محترم وزير.
- شركت مادر تخصصي مديريت توانير بهمراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور  بهمراه پيوست.
- شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران بهمراه پيوست.