مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 23)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
100/30/60907 انتقال انشعاب وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 19/06/1387
350/44134 تعرفه مراكز خدمات آمبولانس خصوصي وزارت نيرو شركتهاي توزيع نيروي برق 1387/05/12
370/31958 انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 15/04/1387
350/30993 تقسيط هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1387/04/12
100/30/28776 افزايش قدرت انشعابهاي پمپاژ آب متعلق به شركتهاي آب و فاضلاب وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 08/04/1387
255/1197/11 بخشودگي هزينه انشعاب مساجد در سال 87 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1387/04/08
27394/350 ابقاي الحاقيه شماره 4 آيين نامه تكميلي در سال 86 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع 04/04/1387
20485/30/100 تعرفه محل سكونت روساي كنسولگري ها و سفارت خانه ها وزارت نيرو كليه شركتهاي توزيع نيروي برق 1387/03/12
18948/350 رفع ابهام در مورد پاره اي از معافيت هاي هزينه برق مصرفي و انشعاب وزارت نيرو كليه شركتهاي توزيع نيروي برق 07/03/1387
18753/30/100 تخفيف بهاي برق صنايع در تابستان وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1387/03/07