مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 100/30/116045

شماره: 100/30/116045
تاریخ: 1387/10/30
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي توزيع نيروي برق
موضوع:
معافيت هاي مربوط به خيرين مسكن ساز و كميته امداد
به استناد قانون اصلاح بند ”21“ ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور موارد زير جهت اجراء اعلام مي‌گردد: 
 
1- خيرين مسكن ساز با تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي هر واحد مسكوني احداثي براي يكبار و يك انشعاب برق حداكثر تا سقف 25 آمپر تكفاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپر سه فاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (شامل ستونهاي اول و دوم جدول 78-4 الحاقيه شماره 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق) معاف مي‌باشند. 
 
2- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي پس از اخذ معرفي‌نامه از نهادهاي فوق براي يكبار و يك انشعاب مسكوني حداكثر تا سقف 25 آمپر تكفاز براي مناطق غيرگرمسير و 25 آمپر سه فاز براي مناطق گرمسير از پرداخت هزينه‌هاي برقراري انشعاب برق (شامل ستونهاي اول و دوم جدول 78-4 الحاقيه شماره 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق) معاف مي‌باشند.
 
3- معافيتهاي مزبور از ابتدا تا پايان سال جاري براي كليه متقاضيان مشمول قابل اجرا مي‌باشد. ضمناً شركتها مي‌بايست در پايان سال سوابق مربوط به انشعابهاي واگذار شده مشمول معافيت، شامل نام مشترك، شماره پرونده، تاريخ نصب كنتور، آمپر و فاز را تهيه و به معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني شركت توانير اعلام نمايند. اطلاعات مربوط به بند 2 فوق به وزارت رفاه و تامين اجتماعي منعكس مي شود تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برداشت و به شركتهاي ذيربط پرداخت گردد.
سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق و انرژي.
- شركت توانير.
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي.
تصویر نامه: