مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-25 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
6008/350 نحوه اعمال معافيت بهاي برق جانبازان 25 درصد و بالاتر وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 02/02/1386
5920/30/100 قيمت برق واحدهاي صنعتي در ساعات و فصول اوج و ساعات و فصول كم باري وزارت نيرو حضرت آيت الله جناب آقاي جنتي - دبير محترم شوراي نگهبان 1386/02/01
5148/350 آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1386 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 29/01/1386
1168/30/100 قيمت برق مصرفي مشتركين خانگي و مشتركين تجاري وزارت نيرو جناب آقاي مهندس برقعي - معاون محترم رييس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي 1386/01/15
862/30/100 بهاي برق واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي وزارت نيرو جناب آقاي دكتر داودي - معاون اول محترم رييس جمهور 14/01/1386