مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 25)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
32604/30/100 تامين برق متقاضيان بزرگ همچون مجتمع هاي مسكوني و كارگاهها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 31/04/1386
31051/30/100 تعرفه برق غذاخوري دانشگاهها وزارت نيرو جناب آقاي دكتر لنكراني - وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1386/04/26
23773/20/100 اصلاح شيوه پرداخت يارانه كالاهاي اساسي وزارت نيرو جناب آقاي صمصامي - دبير محترم كميسيون اقتصاد هيات دولت 02/04/1386
23194/30/100 الگوي مصرف برق خانگي مناطق گرمسير وزارت نيرو جناب آقاي دكتر داودي - معاون اول محترم رييس جمهور 1386/03/30
23212/20/100 اجراي تبصره هاي قانون بودجه سال 86 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 30/03/1386
22087/20/100 تعرفه برق تصفيه خانه هاي آب شهركهاي صنعتي مصوبه وزير نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1386/03/26
22075/20/100 تعرفه مصارف برق اتوبوسراني و قطارهاي شهري و حومه (صنعت حمل و نقل) مصوبه وزير نيرو شركت مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 26/03/1386
6424/30/100 اجراي بند "ط" تبصره 11 قانون بودجه سال 85 وزارت نيرو دفتر محترم هيات دولت 1386/02/06
7350/20/100 جبران كسري منابع مالي صنعت برق وزارت نيرو شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور - شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) 05/02/1386
3214/30/100 معافيت مساجد ، مهديه ها و حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي از پرداخت هزينه هاي مصرفي برق وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمدي نژاد - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 1386/02/05