مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 65686/30/100

شماره: 65686/30/100
تاریخ: 1386/08/27
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي دكتر لنكراني - وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
موضوع:
تعرفه هاي برق خانگي بيماران خاص

با سلام ،

به استحضار مي رساند  با توجه به قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب 22/10/1383 و بند "ط" تبصره 11 قانون بودجه سال 85 مقرر گرديد در جهت هدايت مشتركين برق به مصرف بهينه و جلوگيري از اسراف ، الگوي مصرف برق براي مشتركين خانگي تعريف و مشتركيني كه مازاد بر آن انرژي برق مصرف مي كنند مشمول افزايش قيمت به صورت پلكاني شوند.

در جهت رفاه حال آن دسته از بيماران خاص كه بنا به عذر پزشكي و خاص بودن بيماري ناچار به استفاده از وسايل برقي به صورت مضاف بر مصارف مشتركين خانگي عادي هستند در تعرفه هاي برق خانگي تسهيلاتي پيش بيني شده است. بر اين اساس در صورت ارائه تاييديه از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اين دسته از مشتركين از پرداخت افزايش قيمت ناشي از مصارف بالاتر از الگوي مصرف معاف هستند.

 لازم به توضيح است كه مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال جاري هزينه تمام شده هر كيلوواتساعت انرژي برق 642 ريال است. اين درحالي است كه متوسط قيمت فروش انرژي برق به بخش خانگي 130 ريال مي باشد. مقايسه دو رقم بيانگر يارانه بسيار بالايي است كه مشتركين خانگي از آن برخوردار مي باشند. بدين ترتيب مقتضي است دستور فرماييد در صدور معرفي نامه آن دسته از بيماران خاص كه بنا به دلايل پزشكي ناچار به استفاده از وسايل برقي غير متعارف ( نسبت به مصارف مشتركين خانگي عادي ) مي باشند دقت لازم به عمل آيد تا اعمال اين مساعدت منجر به تحميل بار مالي غير واقعي و غير قابل پيش بيني براي صنعت برق نگردد.

خواهشمند است بخش هايي از آن وزارت يا ادارات تابعه كه اقدام به بررسي و صدور تاييديه خواهند نمود به اين وزارت معرفي گردد تا نسبت به اعلام موضوع به شركت هاي برق اقدام گردد. شركت هاي توزيع پس از بررسي نسبت به اعمال بند 3-1 شرايط اختصاص تعرفه خانگي اقدام خواهند نمود.

 

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

 
- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- كليه شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي

تصویر نامه: