مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 62389/30/100

شماره: 62389/30/100
تاریخ: 1386/08/16
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي دكتر دهقان - معاون محترم رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
موضوع:
تخفيفات ويژه جانبازان در تعرفه هاي فروش برق مصرفي و فروش انشعاب

با سلام،

به استحضار مي رساند در اجراي بند 6 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون برنامه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ، در تعرفه هاي فروش برق مصرفي و همچنين در فروش انشعاب تخفيفات ويژه اي براي جانبازان عزيز در نظر گرفته شده است.

بر اساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب 22/10/1383 مجلس شوراي اسلامي و بند "ط" تبصره 11 قانون بودجه سال 85 و به منظور هدايت مشتركين برق به مصرف بهينه و جلوگيري از اسراف ، الگوي مصرف برق مشتركين خانگي تدوين و مشتركيني كه مازاد بر آن مصرف نمايند مشمول افزايش پلكاني قيمت مي شوند.

در جهت رفاه حال آن دسته از جانبازاني كه بنا به دلايل پزشكي ناچار به استفاده از وسايل برقي مي باشند ، پيش بيني گرديده است كه با ارائه تاييديه از مراجع ذيصلاح اين دسته از جانبازان ( و يا بيماران خاص) از پرداخت افزايش قيمت ناشي از مصارف بالاتر از الگوي مصرف معاف باشند.

لازم به توضيح است كه مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال جاري متوسط هزينه تمام شده هر كيلوواتساعت انرژي برق 642 ريال است. اين درحالي است كه متوسط قيمت فروش برق به بخش خانگي 130 ريال مي باشد. مقايسه دو رقم بيانگر يارانه بسيار بالايي است كه اقتصاد ملي به مشتركين خانگي مي پردازد. بر اين اساس ، ضروري است معرفي آن دسته از جانبازاني كه بنا به دلايل پزشكي ناچار به استفاده بيشتر از بعضي از وسايل برقي خاص مي باشند دقت لازم به عمل آيد تا اعمال اين مساعدت منجر به تحمل بار مالي غير قابل پيش بيني براي صنعت برق نگردد.

خواهشمند است واحدهايي از آن بنياد كه مجاز به صدور تاييديه هاي مربوط به استفاده از وسايل برقي خاص به علت شرايط ويژه جسمي جانبازان هستند را اعلام فرماييد و در جهت سهولت اجراي كار واحدهاي اعلام شده نسبت به معرفي جانبازاني كه ميتوانند از اين تخفيف استفاده نمايند با ارائه مشخصات مربوط به شماره شناسايي و شماره اشتراك انشعاب برق منازل مسكوني ايشان به شركتهاي توزيع برق اقدام نمايند. شركت هاي توزيع پس از بررسي نسبت به اعمال بند 3-1 شرايط اختصاصي تعرفه خانگي اقدام خواهند نمود.

سيد پرويز فتاح
وزير نيرو
رونوشت:

- كليه شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع
- معاونت امور برق و انرژي
- معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي
- شركت توانير
- دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي
تصویر نامه: