مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 34)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/3110 دستورالعمل طرح طبقه بندي مصارف انرژي صنايع كشور توانير مديران عامل كليه شركتهاي برق منطقه اي 11/09/1385
234/11/2992 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق و هزينه وسايل اندازه گيري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/09/01
67011/30/100 محاسبه برق مصرفي مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلو وات وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 16/08/1385
234/11/2776 پروانه بهره برداري از چشمه ها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/08/13
11/2523 كنتورهاي سه تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع نيروي برق 17/07/1385
58776/30/100 اصلاحات آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق 1385/07/15
42556/140 امكان صدور يا عدم صدور پروانه بهره برداري براي چشمه ها وزارت نيرو - شركت مديريت منابع آب ايران جناب آقاي مهندس مسعودي - معاونت محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 12/07/1385
234/11/2130 اجراي ماده 8 مصوبه شماره 35624/ت/34320هـ مورخ 6/4/85 هيات دولت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/06/22
234/11/2120 تعرفه راه آهن برق شهري و بين شهري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 22/06/1385
234/11/2026 شرايط عمومي تعرفه هاي برق مرتبط با مديريت مصرف برق صنايع توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1385/06/13