مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 41)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
1927/11/234 تمديد مهلت كاهش موقت قدرت قراردادي اشتراكهاي مشمول تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 22/06/1384
1914/11 تامين برق ساختمانها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/06/20
240/34592 نحوه دريافت 3 درصد عوارض وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 15/06/1384
1662/11/234 ابلاغ معيار مصرف انرژي در صنايع سيمان توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/05/29
32274/33540 اصلاح آيين نامه دبير هيات دولت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 29/05/1384
251/1626/11 تخفيف همكاري صنايع شركت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/05/25
410/30036 وصول عوارض وزارت نيرو سركار خانم محدث - مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه شركت توانير 22/05/1384
1556/11/234 بهاي انرژي شركت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/05/18
1540/11/234 نرخ برق بيمارستانها و درمانگاهها و . . . شركت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 17/05/1384
240/28007 ابلاغ هزينه هاي برقراري انشعاب برق در سال 1384 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/05/15