مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 11-20 (از 41)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
3205/11/234 كارمزد فروش اقساطي انشعاب برق توانير كليه شركتهاي سهامي برق منطقه اي 06/10/1384
240/57769 ابهامات تخفيف ويژه جانبازان وزارت نيرو جناب آقاي مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 1384/09/26
100/30/57633 نحوه برقراري روشنائي در راهها ، تونلها ، تقاطعها ، مناطق مه گير و گردنه ها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 26/09/1384
200/56830 نرخ سود و كارمزد فروش اقساطي انشعاب هاي آب و فاضلاب و برق وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير و رييس هيات مديره شركت توانير 1384/09/23
251/2865/11 تخفيف به صنايع همكار با برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 13/09/1384
مب/1785 نرخ سود و كارمزد جهت تقسيط هزينه هاي انشعاب هاي آب و برق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي امير باقري - سرپرست دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت نيرو 1384/09/12
2521/11 اجراي بند (ژ) تبصره 11 قانون بودجه سال 84 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 14/08/1384
3297/234/23 كاهش موقت قدرت توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1384/07/28
240/37765 نحوه محاسبه صورتحساب مشتركين مشمول تعرفه خانگي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 02/07/1384
410/36227 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري وزارت نيرو جناب اقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 1384/06/23