مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3976/11/234

شماره: 3976/11/234
تاریخ: 1384/12/07
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
واحد هاي صنفي چاپ عكس ، تشك دوزان و صندلي سازان اتومبيل

 با سلام،
پيرو اطلاعيه شماره 2066/814/11 مورخ 16/2/76 خواهشمند است دستور فرماييد بهاي برق واحدهاي صنفي چاپ عكس ( واحدهايي كه صرفاً در امر چاپ عكس اشتغال دارند ) ،تشك دوزان و صندلي سازان اتومبيل را در صورت ارائه پروانه توليدي معتبر صادره از جانب اتحاديه هاي صنف عكاسان و فيلمبرداران مجالس ، تشك دوزان و صندلي سازان اتومبيل با تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) محاسبه و دريافت نمايند .

 

شماره : 27309/40/46
تاريخ : 10/11/84

از : مركز اصناف و بازرگانان ايران
به : جناب آقاي مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 4639/234/23 مورخ 19/10/84 مبني بر استعلام نوع فعاليت برخي واحدهاي صنفي اعلام مي دارد :
واحدهاي صنفي چاپ عكس ، تشك دوزان و صندلي سازان رسته اي از اتحاديه هاي صنف عكاسان و فيلمبرداران مجالس ، تشك دوزان و صندلي سازان اتومبيل تهران بوده و تحت پوشش مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني تهران مشغول به فعاليت مي باشند .

سيد حسين فرجي
رييس مركز و دبير هيات عالي نظارت

 

 

محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور بازگشت به نامه شماره 27309/40/46 مورخ 10/11/84 جهت استحضار
- معاونت توسعه و امور اقتصادي  - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: