مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 240/79284

شماره: 240/79284
تاریخ: 1384/12/27
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير در امور برق و مدير عامل شركت توانير
موضوع:
كارمزد فروش اقساط انشعاب برق

با سلام ،

عطف به نامه شماره 4112/11/234 مورخ 16/12/84 در خصوص «كارمزد فروش اقساط انشعاب برق» به استحضار مي رساند به استناد نامه شماره مب/1785 مورخ 16/9/84 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (تصوير پيوست) ، كاهش حداقل نرخ سود مورد انتظار از 21 درصد به 16 درصد از تاريخ 16/3/84 لازم الاجرا مي باشد . لذا كارمزد قراردادهاي فروش اقساطي انشعاب برقهايي كه قبل از تاريخ مذكور منعقد گرديده اند ، با نرخ 21 درصد تعيين مي گردد.

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره : مب/1785

تاريخ : 16/9/1384

جناب آقاي امير باقري
سرپرست محترم دفتر بررسيهاي اقتصادي وزارت نيرو

عطف به نامه شماره 240/49539 مورخ 24/8/1384 در خصوص استعلام نرخ سود و كارمزد جهت تقسيط هزينه هاي برقراري انشعاب هاي آب و برق بدينوسيله به اطلاع مي رساند به موجب تصميمات متخذه در يكهزار و جهل و يكمين جلسه مورخ 17/3/1384 شوراي محترم پول و اعتبار كه طي بخشنامه شماره مب/395 مورخ 28/2/1384 به بانكهاي كشور ابلاغ شده است حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي به كليه بخشهاي اقتصادي براي سال 1384 در سطح 16 درصد يكسان تعيين گرديده است كه اين نرخ از تاريخ 16/3/1384 لازم الاجرا مي باشد .

اداره مطالعات و مقررات بانكي

حميد تهرانفر - امير حسين امين آزاد

 

امير باقري
سرپرست دفتر بررسيهاي اقتصادي
رونوشت:
 
تصویر نامه: