مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 41-50 (از 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
شماره موضوع از به تاریخ
ح/م/401 تقسيط هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق توانير كليه شركتهاي بر ق منطقه اي 27/04/1383
234/11/698 هزينه انشعاب توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1383/04/17
17794/410 بهاي برق مصرفي چراغهاي راهنمائي و رانندگي وزارت نيرو جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي توانير 03/04/1383
16376/20/100 تقسيط انشعاب آب و برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي آب و فاضلاب 1383/03/27
9871 فعاليت شركتهاي خدماتي در انشعابات آب و برق و گاز وزارت امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي مهندس حبيب ا... بيطرف - وزير محترم نيرو 23/03/1383
11225/20/100 ابلاغ نرخهاي خريد و فروش برق وزارت نيرو شركت مديرت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير - شركت مديريت منابع ايران ، شركتهاي برق م 1383/03/05
8099/130 ارائه خدمات به مهاجران افغاني وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير نيرو در امور برق و مدير عامل شركت سهامي مديريت توليد ، انت 23/02/1383
1901/22838 نهادهاي متولي امور ايثارگران شورايعالي اداري نهاد رياست جمهوري - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي - بنياد شهيد انقلاب اسلامي - سازمان مدير 1383/02/19
4251/410 نظريه شوراي نگهبان نسبت به ابطال آيين نامه ها وزارت نيرو جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي توانير 05/02/1383
1509/20/100 ابلاغ هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در سال 83 (الحاقيه شماره 4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق) وزارت نيرو شركت مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) - كليه شركتهاي برق منطقه اي 1383/01/18