مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 31-40 (از 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
4/1/23384 تعرفه برق خوابگاههاي دانشجويي و عدم پاسخ شركت برق منطقه اي سازمان بازرسي و نظارت سركار خانم محدث - مدير محترم دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه شركت توانير 25/06/1383
35672/30/100 شرايط جمع آوري انشعاب وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 1383/06/25
234/11/1882 پروانه هاي بهره برداري صادره توسط سازمان صنايع دستي و پروانه هاي بهداشتي صادره توسط سازمان دامپروري توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 21/06/1383
خ/م/488 تعرفه برق منطقه آزاد چابهار توانير جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 1383/05/21
خ/9003 برق پايگاه هاي منطقه اي آموزشي انتقال خون سازمان انتقال خون ايران برادر ارجمند جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 18/05/1383
40-20289 تعرفه مصرف برق واحدهاي پذيرائي بين راهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم وزير در امور برق وزارت نيرو 1383/05/18
11/1416/27800 تقسيط هزينه انشعاب برق توانير كليه شركتهاي سهامي برق منطقه اي 17/05/1383
4029665 صدور پروانه وزارت صنايع و معادن جناب آقاي مسعودي - معاون توسعه و امور اقتصادي توانير 1383/05/14
27393/30/100 ارزش لوازم اندازه گيري وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي 14/05/1383
26762/240 تعرفه هاي برق مناطق گرم وزارت نيرو جناب آقاي مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 1383/05/12