مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 50)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
234/11/2729 بهاي برق واحد هاي پذيرايي بين راهي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 25/08/1383
48135/410 3 درصد عوارض (قانون تجميع عوارض ) وزارت نيرو جناب آقاي دكتر احمديان - معاون محترم امور برق و مدير عامل توانير 1383/08/23
45983/410 تعرفه دفاتر اسناد رسمي وزارت نيرو شركت توانير - معاونت محترم توسعه و امور اقتصادي 13/08/1383
40/20600 واحد هاي پذيرائي و اقامتي بين راهي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جناب آقاي مهندس بهمن مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 1383/07/26
39361 تاكيد بر اجراي مقررات مرتبط با رونق امر گردشگري رياست جمهوري بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر 19/07/1383
33/334/3553 بهاي برق مصرفي توانير جناب آقاي هاشمي - معاون محترم توسعه و تجهيز منابع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 1383/07/08
234/11/2002 بند « الف » ماده 16 آيين نامه اجراي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 31/06/1383
11/1993/251 اعمال تخفيف در مورد صنايع همكار توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي 1383/06/30
36488/410 تعرفه واحدهاي پذيرائي بين راهي وزارت نيرو جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي شركت توانير 29/06/1383
234/11/1945 تامين برق متقاضيان خارج از محدوده شهر توانير كليه شركتهاي سهامي برق منطقه اي 1383/06/28