مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 83/70101/728

شماره: 83/70101/728
تاریخ: 1383/12/11
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس مسعودي - معاون محترم توسعه و امور اقتصادي
موضوع:
ارائه پروانه معتبر ساختماني براي تامين آب و برق
با سلام ،

بازگشت به نامه شماره 5969/234/23 مورخ 14/11/83 باستحضار مي رساند :

به موجب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ............. مصوب 6/5/1381 و آيين نامه اجرايي آن شركتهاي تامين كننده آب و برق صرفاً در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختماني معتبر مجاز به  برقراري انشعاب آب و برق به ابنيه و واحد هاي صنعتي و مسكوني مي باشند . بنابراين تا قبل از ارائه پروانه يا گواهي معتبر حق واگذاري انشعاب آب و برق به املاك مذكور را نداشته و در صورت ارائه پروانه يا گواهي معتبر ، صلاحيت بررسي چگونگي صدور پروانه و يا بررسي اختلافات راجع به حق مالكيت عرصه ، حق احداث بنا و ساير مسائلي كه در صلاحيت مراجع صادر كننده پروانه ساختمان مي باشد را ندارند . لذا اداره منابع طبيعي جهت رفع مشكل مطروحه ، مي بايست از طريق مراجع صادر كننده پروانه ساختمان اقدامات پيشگيرانه لازم را معمول نمايد .

حسين اميري
مدير دفتر حقوقي
تصویر نامه: