مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 234/11/4385

شماره: 234/11/4385
تاریخ: 1383/12/23
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي
موضوع:
توليد كنندگان فيلتر روغن و هوا
با سلام ،

پيرو اطلاعيه شماره 2066/814/11 مورخ 16/2/76 خواهشمند است با توجه به درخواست وزارت بازرگاني عنوان توليد كنندگان فيلتر روغن و هوا به فهرست اسامي واحد هاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي ( مشمول مفاد ماده 4-36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ) افزوده شود .

محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- مركز اصناف و بازرگانان ايران بازگشت به نامه شماره 6213/30/46 مورخ 4/12/83 جهت اطلاع . لازم به ذكر است كه فعاليت پنچرگيران علي رغم استفاده از وسايل برقي جنبه توليدي ندارد و از اينرو جزو صنوف توليدي محسوب نمي شوند .
- معاونت توسعه و امور اقتصادي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: