مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 41-50 (از 52)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
23/11/1311/5089 اجراي تبصره ها و مصوبات قانوني در ارتباط با بهاي برق مصرفي و هزينه انشعاب توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 30/02/1380
23/11/1310 اجراي تعرفه ها و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/02/30
9330/30/100 برق چاههاي آب كشاورزي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 29/02/1380
9423/30/100 بهاي برق مصرفي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و شركتهاي آب و فاضلاب 1380/02/29
3786 اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 24/02/1380
23/11/1055/4063 نرخ خريد تضميني از توليد كننده هاي انرژي برق خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/02/22
1027/30/100 مشتركين كشاورزي 1379 و قبل از آن وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 21/02/1380
23/11/979/3684 محل نصب وسايل اندازه گيري انشعابهاي پايانه هاي حمل و نقل كشور توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/02/18
110/132/2- ن مناطق گرمسيري استان كرمان مجلس شوراي اسلامي معاونت محترم امور برق وزارت نيرو و مدير عامل سازمان توانير - جناب آقاي مهندس ملاكي 16/02/1380
5112/20/100 بهاي خريد انرژي از نيروگاههاي آبي وزارت نيرو معاونت امور آب - معاونت امور برق 1380/02/10