مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 31-40 (از 52)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
300/1074 تعريف محدوده و حريم شهرها و روستاها وزارت مسكن و شهر سازي جناب آقاي زارعي - دبير محترم كميسيون امور زير بنايي و صنعت و محيط زيست 10/05/1380
21525/20/100 اعلام تاريخ انقضاي مجوز هاي ارائه شده توسط مشتركين وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/04/18
11/2734/10698 بهاي برق مصرفي باشگاهها توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 17/04/1380
11/2474 بهاي برق مصرفي شركتهاي آب و فاضلاب توانير جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 1380/04/10
17916/410 قطع انشعاب برق بر اساس درخواست سازمان تعزيرات حكومتي وزارت نيرو معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي سازمان توانير 05/04/1380
16038/410 وصول عوارض وزارت نيرو معاون محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي سازمان توانير 1380/03/27
14433/410 حفظ و حراست از تاسيسات مربوط به انتقال برق وزارت نيرو معاون محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي سازمان توانير 21/03/1380
23/11/1752/6858 اطلاع رساني و لزوم رساندن پيام هاي مديريت مصرف به مشتركين توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/03/16
11/1745/6731 حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/03/1380
23/11/1705/6617 تامين برق شهرك ها و نواحي صنعتي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/03/13