مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 52)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
ق-1351 قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 09/08/1380
23/11/6130/23247 تطبيق قدرت قراردادي و مجاز توانير كليه شركتها ي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/08/07
ق-1344 قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 07/08/1380
11/251/5884/4078 نصب كنتور هاي سه فاز چند تعرفه توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/07/30
42260/410 وصول عوارض وزارت نيرو سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) - معاون محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي 16/07/1380
23/11/5006/19356 تعرفه برق مناطق ويژه و آزاد اقتصادي توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/06/28
23/11/4739/17951 ارسال نرخهاي خريد تضميني برق از نيروگاههاي خارج از مديريت وزارت نيرو در سال 1380 توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 15/06/1380
23/11/4740/17853 ماده 52 قانون برنامه سوم توانير كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1380/06/15
35740/30/100 واگذاري انشعاب به ساختمانهاي غير مجاز وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 14/06/1380
105/7161-94/6389 نرخ تضميني خريد برق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو 1380/05/28